#
0
Servicis

Beca Formació Centre Informació Juvenil

L'Ajuntament de Traiguera, acollint-se a la concessió de subvencions que la Diputació de Castelló junt amb l'IVAJ atorga als ajuntaments que disposende centre d'Informació Juvenil, per a concedir beques de formació en pràctiques, ha redactat les bases que regiran el concurs per a la concessió de la citada beca. Els aspirants que reunisquen les condicions podran presentar instància fins al 5 d'octubre en les dependències d'aquest Ajuntament.

Bases Modelo Inscripción

Archivo

Etiquetes