#
0
Servicis

Beca Pràctiques 2014

Després de l'adhesió per part de l'Ajuntament de Traiguera al programa de la Diputació Provincial per a la concesió de dos beques de formació en práctiques, per resolució d'alcaldia 56/2014 s'han aprovat les Bases que han de regir la concesió d'este beques.

Els estudiants interessats en presentar-se hauran d'omplir la instància i presentar la documentació dels mèrits que es baremen,fins al 31 de març a les oficines de l'Ajuntament.

 

Etiquetes