#
0
Servicis

Pla Participació Ciutadana "Mármoles Tarragona"

Estant en fase de redacció per l'empresa José Luis Fabra, S.L., l'Estudi d'Integració Paisatgística del projecte de Declaració d'Interès Comunitari per a un Taller de Màrmols i Pedra, situat al polígon 29, parcel.les 94, 95, 96, 99 y 109 T.M de Traiguera (Castellón), es comunica al públic interessat l'inici del procés de participació pública que ha d’acompanyar en la tramitació d'aquest expedient. A l'efecte de que qualsevol persona interessada pugui participar en el procediment tenen a la seva disposició les enquestes actives.

Enquesta

Etiquetes