#
0
Servicis

Pla Participació Pública Taller Ximo

Estant en fase de redacció per l'empresa Projecal Enginyeria, S.L.P. l'Estudi d'Integració Paisatgística del projecte de Declaració d'Interès Comunitari per a una indústria de fabricació i reparació d'eines i maquinària agrícola, situat en partida Sorts, polígon 22, parcel·les 11, 13, 14 T.M de Traiguera (Castelló), es comunica al públic interessat l'inici del procés de participació pública que ha d’acompanyar en la tramitació d'aquest expedient. A l'efecte de que qualsevol persona interessada pugui participar en el procediment tenen a la seva disposició les enquestes actives i la documentació per a la participació pública.

1.- Documentació

 

Memòria Situació Instalació Vistes Panoràmiques Fitxa vistes locals Fitxa vistes panoràmiques 2.- Enquesta

 

Enquesta

Etiquetes