Ajuntament de Traiguera

Traiguera declarada Area de Rehabilitació Urbana (ARU)

La Consellería de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda ha inclòs el nucli àntic de la vila en el programa Restauro per a la Rehabilitació de Centres Històrics de muncipis de menys de 2000 habitants.

Gràcies a aquesta declaració tant els residents com els propietaris no residents podran sol.licitar les ajudes establertes en aquest programa.

Els objetius que preten aconseguir l'Ajuntamient amb aquesta declaració son:

- Fomentar la rehabilitació de les viviendes del casc antic fonamentalment façanes i teulades.
- Promoure la sostenibilitat energètica de les vivendes.
- Impulsar la supressió de barreres arquitectòniques per a facilitar la movilitat dels majors.

Les obres que podran acollir-se comprenen:

- Les que tingen per objecte fomentar la habitabilitat de la vivenda (millora de les condicions de sanitaris, cuina, il.luminació, ventilació...)
- Rehabilitació de façanes i cobertes.
- Millora de les instalacions (electricitat, sanejament, fontaneria ...)
- Millores d'accesibilitat.
- Eficiència energètica i protecció al medi ambient.
- Aillament acústic.

Les actuacions han de complir aquestos requisits per a ser subvencionables:

- No estar iniciades les obres abans de la inspecció de Conselleria.
- Antigüetat major de 25 anys.
- Presupost major de 1.500 €.
- No tirar més del 50% de la façana o forjats.

Per a més informació contactar amb l'AEDL de l'Ajuntament o consultar els impressos anexos

Guia Casa Tipologia Tradicional

Procedimiento solicitud Casa tipologia Tradicional

Fachada y cubiertas

Procedimiento solicitud fachadas y cubiertas

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Formulari de cerca

Portal desenrotllat amb Drupal