#
13
0
Servicis
184

Consistori

Consistori

Alcalde-Presidente:

D. Javier Ferrer Bort (PSPV- PSOE)

Contacta amb l'alcalde: alcaldia@traiguera.es , javier.ferrer@traiguera.es

Regidors:

D. Kevin C. Salvador Molloy (PSPV-PSOE)

Contacta: kevin.salvador@traiguera.es

1er. Tinent Alcalde

Consell Escolar

Mancomunitat Taula del Sénia

Concejalia: PROMOCIÓ ECONÒMICA (Turisme, Comerç, NNTT, Ocupació)

D. Albert Siset Bort (PSPV-PSOE)

Contacta: albert.siset@traiguera.es

2º Tinent Alcalde

Comunitat de Regants Pou Servol

Mancomunitat Baix Maestrat

Consorci Pla Zonal de Residus Zona I

Consell Agrari

Concejalia: TERRITORI (Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient i Infraestructures)

D. Roberto C. Grañana Monroig (PSPV-PSOE)

Contacta: roberto.granana@traiguera.es

Consorci de Bombers

Consell Agrari

Concejalia: SOCIAL (Festes, Joventut, Esport i Benestar Social)

D. Juan José Cabanes Ramón (PSPV-PSOE)

Contacta: juanjo.cabanes@traiguera.es

Concejalia: CULTURA (Cultura, Patrimoni, Educació, Igualtat i Integració)

Dña. Mª Angeles Esteller VIves (PP)

Contacta: mangeles.esteller@traiguera.es

D. José Grañana Cervera (PP)

Contacta: jose.granana@traiguera.es

Dña. Ana Mª Grañana Della (PP)

Contacta: ana.granana@traiguera.es

D. Vicente José Segura Ribera (PP)

Contacta: vicente.segura@traiguera.e